...και τοποθέτηση κλιματιστικού παντός τύπου..

air conditioning installation

Έχοντας στο ενεργητικό μας αναρίθμητες εγκαταστάσεις τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό κλιματισμό, καθώς και εγκαταστάσεις σε συστήματα κλιματισμού VRV, αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων και όλων των εταιρειών .

 

Οι εργασίες γίνονται από αδειούχους επαγγελματίες ψυκτικούς, με στόχο:
  • Την πληρέστερη τεχνογνωσία
  • Μέγιστη απόδοση ψυκτικής εγκατάστασης
  • Άριστη αισθητική των εγκαταστάσεων
  • Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών
  • Έγγραφη επιβεβαίωση σωστής εγκατάστασης & λειτουργίας (προς τους επαγγελματίες)